+420 844 111 777 klient@crif.com

Centrální registr dlužníků (CERD)

22. srpna 2012

Vážení klienti,

považujeme za důležité vás upozornit, že Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), se důrazně distancují od aktivit tzv. „Centrálního registru dlužníků“ (CERD), o kterých v nedávné době informovala některá média.

Problematické aktivity CERD vidíme především v následujících oblastech:

Tzv. „Centrální registr dlužníků“ v minulosti nedostával a nedostává od BRKI a NRKI a jejich členů žádné údaje o klientech

Informace, které byly publikované ze strany CERD mohou navozovat dojem, že tento subjekt má k dispozici data finančních institucí o jednotlivých dlužnících a jejich závazcích. Avšak Bankovní a Nebankovní registr klientských informací ani jeho členové nepředávají tzv. „Centrálnímu registru dlužníků“ žádná data o svých klientech, jejich závazcích, realizovaných úvěrech či půjčkách. CERD proto nemá žádný přístup k údajům o dlužnících těchto subjektů.

Potvrzení o bezdlužnosti vydávané CERDem není pro finanční instituce relevantní

Tzv. „potvrzení o bezdlužnosti“, které vydával CERD zájemcům za úplatu, neobsahuje informace poskytnuté členy Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Z toho důvodu takové potvrzení nemá vypovídací hodnotu o skutečných závazcích dotyčné osoby, pro finanční instituce není relevantní a při posuzování žádosti klienta k němu nepřihlížejí.

Také subjekty slibující „výmaz z registrů“ zneužívají důvěřivosti spotřebitelů – o výmaz z BRKI a NRKI nelze zažádat

Upozorňujeme, že o výmaz z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací není možné žádným způsobem požádat ani jej jiným způsobem „zajistit“. Dochází k němu automaticky po čtyřech letech od data doplacení úvěru. V případě neposkytnutí úvěru je lhůta kratší – v Bankovním registru činí jeden rok a v Nebankovním registru šest měsíců od data žádosti klienta o neposkytnutý úvěr.

Děkujeme za pochopení.


V Praze dne 22. srpna 2012

Společné prohlášení členů Bankovního a Nebankovního registru vůči CERD