+420 844 111 777 klient@crif.com

Důležitá upozornění

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že jsme zaznamenali aktivity některých společností působících na českém trhu, které poskytují svým klientům zavádějící a nepravdivé informace o spolupráci se sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (CNCB), které je provozovatelem Nebankovního registru klientských informací v České republice.

S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme upozornit na níže uvedené skutečnosti

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

  • sdružení CNCB spravuje a provozuje NRKI, prostřednictvím kterého se nebankovní subjekty vzájemně informují o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – seznam nebankovních subjektů, které se účastní NRKI je uveden v Informačním Memorandu NRKI, jehož aktuální znění je k dispozici u všech zúčastněných nebankovních subjektů a CNCB;
  • sdružení CNCB informace obsažené v databázi NRKI nikterak nevyhodnocuje, tj. nerozhoduje o tom, zda příslušnému klientovi nebankovního subjektu bude či nebude poskytnuto požadované financování – toto rozhodnutí je zcela v dispozici nebankovních subjektů;
  • sdružení CNCB informace obsažené v databázi Nebankovního registru klientských informací poskytuje výhradně uživatelům Nebankovního registru klientských informací;
  • okruh dalších subjektů spolupracujících se sdružením CNCB je dán smluvně – seznam spolupracujících subjektů je uveden v Informačním Memorandu NRKI – jiné subjekty s NRKI nespolupracují;
  • Klientské centrum poskytuje přehled zpracovávaných informací z databáze NRKI též Vám, jakožto klientům těchto uživatelů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám proto doporučujeme, abyste při sjednávání a získávání financování věnovali zvýšenou pozornost informacím, které Vám jsou v tomto ohledu poskytovány ohledně sdružení CNCB a registru NRKI.

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit, že sdružení CNCB nemůže nést žádnou odpovědnost za škody způsobené poskytnutím zavádějících či nepravdivých informací ohledně NRKI ze strany subjektů, se kterými přímo nespolupracuje.

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Upozornění na aktivity společnosti NLTS Global Analytics

Vážení klienti, považujeme za důležité vás upozornit, že Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a sdružení SOLUS se důrazně distancují od aktivit společnosti NLTS Global Analytics s.r.o. a jimi provozovaných...

Celý článek

Centrální registr dlužníků (CERD)

Vážení klienti, považujeme za důležité vás upozornit, že Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), se důrazně distancují od aktivit tzv. „Centrálního registru dlužníků“ (CERD), o kterých v nedávné době informovala...

Celý článek

Upozornění na aktivity společnosti NLTS Global Analytics

Vážení klienti, považujeme za důležité vás upozornit, že Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a sdružení SOLUS se důrazně distancují od aktivit společnosti NLTS Global Analytics s.r.o. a jimi provozovaných...

Celý článek

Centrální registr dlužníků (CERD)

Vážení klienti, považujeme za důležité vás upozornit, že Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), se důrazně distancují od aktivit tzv. „Centrálního registru dlužníků“ (CERD), o kterých v nedávné době informovala...

Celý článek