+420 844 111 777 klient@crif.com

Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6735 (dále jen „CBCB“) jako provozovatele webových stránek www.cbcb.cz (dále jen „webové stránky) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o všeobecnou informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Zpracovávané osobní údaje – IP adresa

Informační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Jedná se o IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti a které jsou zpracovávány všemi webovými stránkami. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je IP adresa osobním údajem, který je pro další informaci o fungování našich stránek ukládán do logů. Tyto IP adresy ovšem nejsou spojovány s konkrétními jmény uživatelů ani nejsou poskytovány třetím stranám ani nejsou dále pro jakékoli účely zpracovávány. Naopak automaticky po několika dnech se z logů vymazávají nebo přepisují.

Další zpracovávané osobní údaje

Uvedená webová stránka obsahuje též kontaktní formulář umožňující uživateli vznést dotaz či vyplněním některého formuláře požádat o konkrétní službu. Kontaktní osobní údaje poskytnuté subjektem údajů při vznesení dotazu jsou využity pouze k zaslání odpovědi a automaticky uloženy na chráněném serveru, aniž by byly dále zpracovávány, využity či poskytnuty třetí osobě. Pokud uživatel požádá o některou službu vyplněním příslušného formuláře včetně svých osobních údajů, je tento formulář předán společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, Praha 4 (CRIF CZ), která na základě dohody se CBCB zajišťuje pro klienty služby prostřednictvím Klientského centra. Informaci o zpracování a ochraně osobních údajů získaných při návštěvě webových stránek CRIF CZ či ze žádostí o konkrétní služby lze nalézt na webových stránkách www.crif.cz.

Ochrana práv uživatele

Údaje jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky. Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CBCB nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.