+420 844 111 777 klient@crif.com

Cookies

Cookies se nepoužívají k přenosu osobních informací. Užití cookies relací, které nejsou trvale ukládány v počítači uživatele, a které po vypnutí prohlížeče zmizí, je striktně omezeno na přenos identifikačních kódů relace, které obsahují náhodná čísla generovaná serverem, potřebná k bezpečné navigaci na webové stránce. Používání těchto cookies relací tak znemožňuje užití jiných informačních technologií, které by mohly představovat potenciální ohrožení důvěrného charakteru navigace. Neumožňují získání osobních informací, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat uživatele.

Cookies jsou malé datové soubory, které obsahují specifický identifikátor, který umožňuje jednotlivé uživatele rozeznat v okamžiku, kdy znovu navštíví webové stránky, registrují jiné stránky, které si na těchto webových stránkách uživatel prohlíží a služby, které využívá. Tyto informace umožňují poskytovat služby šité na míru. Jiné cookies slouží k zajištění funkčnosti webových stránek nebo některé z vyžádaných služeb a jiné pak k vyhodnocování návštěvnosti webových stránek.

Pokud uživatelé s využíváním cookies nesouhlasí, mohou jejich ukládání ve svém zařízení omezit nastavením prohlížeče, nebo je ve svém zařízení mohou vymazat.

Příjemci shromažďovaných údajů

Informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek, může CBCB poskytnout společnostem CRIF CZ, CRIF S.P.A. a dále třetím stranám, jako jsou dodavatelé nebo jiné subjekty, které zajišťují služby vyžádané ze strany uživatele. Těmto společnostem může CBCB rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících nebo jiných aktivitách na webových stránkách. Informace o uživatelích je možné zpřístupnit i dalším subjektům, pokud to ukládá příslušný právní předpis nebo je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CBCB nebo dalšího subjektu.

Třetí společnosti, jež na této webové stránce poskytují další služby, inzerují či na ní mají svůj odkaz, mohou na svých stránkách používat “cookies” nebo o uživatelích shromažďovat informace jiným způsobem. CBCB nemá kontrolu nad shromažďováním informací ze strany těchto společností ani nad tím, jakým způsobem je dále využívají. V případě dotazů týkajících se tohoto zpracování údajů, je třeba se obrátit přímo na provozovatele daných stránek.

Ochrana soukromí a práva uživatele

Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CBCB nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.

Obchodní sdělení

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou CBCB, CRIF CZ a CRIF S.P.A. oprávněny použít telefonní číslo nebo e-mailovou adresu poskytnuté uživatelem pro potřeby šíření obchodních sdělení týkající se produktů a služeb CBCB, CRIF CZ a CRIF S.P.A. s tím, že uživatel je kdykoli oprávněn odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení či s poskytováním takových informací prostřednictvím telefonického kontaktu, a to listinou formou doručením do sídla společnosti CBCB anebo zasláním emailu na adresu klient@cbcb.cz. Odmítnutí souhlasu se šířením obchodních sdělení není nijak zpoplatněno.