+420 844 111 777 klient@crif.com

Upozornění na aktivity společnosti WEKOR media s. r. o. prostřednictvím webu řešímeregistry.cz

6. října 2014

UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTÍ

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., provozující Bankovní registr klientských informací

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, provozující Nebankovní registr klientských informací

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, provozující registry klientských informací

Česká bankovní asociace

Česká leasingová a finanční asociace

na aktivity společnosti WEKOR media s. r. o. prostřednictvím webu řešímeregistry.cz

Vážení klienti,

považujeme za důležité Vás upozornit, že se výše uvedené společnosti zásadně distancují od aktivit služby řešímeregistry.cz.

Bankovní registr klientských informací je provozován podle ustanovení § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pokud jde o osobní údaje klientů bank – fyzických osob, aplikují se na jeho provoz přiměřeně i ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů klientů bank v BRKI tedy není podle shora uvedených právních předpisů podmíněno poskytnutím souhlasu klientů se zpracováním osobních dat.

Klientské registry obsahují pozitivní i negativní informace, díky kterým mají klienti možnost prokázat svoji platební morálku a získat tak možnost čerpat u institucí výhody. Pokud by věřitelské společnosti neměly údaje z registrů k dispozici, drtivé většině klientů by to zhoršilo podmínky pro získávání jejich produktů. Informace z registrů navíc klientům pomáhají objektivně zhodnotit jejich finanční situaci a předejít tak eventuálnímu předlužení. Věřitelským společnostem naopak pomáhají plnit zákonné povinnosti v rámci odpovědného poskytování úvěrových produktů.

Registry přijímají žádosti o opravu či úpravu údajů bezplatně. Takové žádosti jsou posuzovány vždy individuálně a přímo v úzké součinnosti s klientem a příslušnou věřitelskou společností.

Snaha zakrýt svoji úvěrovou minulost by podle názoru České bankovní asociace (ČBA) znevýhodňovala samotné klienty, pro které by mělo být hodnocení jejich finanční situace ze strany seriózní úvěrové instituce důležitým vodítkem pro to, zda se o úvěr dále ucházet jinde. Aktivita webu  řešímeregistry.cz  tak přímo poškozuje její klienty, kteří se stávají nejen obětí klamavé obchodní praktiky této údajné služby, ale navíc je vede k neodpovědnému finančnímu chování.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) považuje aktivity služby řešímeregistry.cz za podvodné. Jdou zároveň proti cílům těch ustanovení platného práva, která upravují předpoklady pro odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů a která zajišťují veřejný zájem v této oblasti. Jde např. o § 9 zákona o spotřebitelském úvěru,  který ukládá věřiteli ověřit schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, a to i nahlédnutím  do příslušného úvěrového registru. I v tomto ohledu je služba řešímeregistry.cz nanejvýš sporná a z hlediska zájmů spotřebitelů nežádoucí.

Podle již vydaného upozornění ČNB navíc může zájemce zamlčováním podstatných údajů například o dalších závazcích při sjednávání úvěrové smlouvy naplnit skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu.

Upozorňujeme proto, že aktivity slibující výmaz z úvěrových registrů za úplatu nelze „zajistit“. Dochází k němu automaticky po stanovené době.

Klientům doporučujeme, aby se v případě potřeby poradenství ve věci poskytování úvěrů obraceli na neziskové, nestátní a nekomerční obecně prospěšné společnosti jako je například společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s., které poskytují své poradenství zdarma.


V Praze dne 6. 10. 2014

www.cbcb.cz         www.cncb.cz          www.solus.cz         www.czech-ba.cz          www.clfa.cz          www.financnitisen.cz

Upozorění na aktivity společnosti WEKOR media s.r.o.prostřednictvím webu resimeregistry.cz