+420 844 111 777 klient@crif.com

Dluh na spotřebu rostl loni dvakrát rychleji, než dluh na bydlení

Postupně se zvyšuje objem nespláceného dluhu, který dosahuje téměř 30 miliard korun

 • Objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru dosáhl na konci roku 2023 výše 3,31 bilionu korun
 • Zadlužení obyvatel vzrostlo meziročně o 162 miliard korun (+5,1 %)
 • Objem dluhu z úvěrů na bydlení vzrostl meziročně o 4,4 %, celkově o 114,6 miliardy korun
 • Průměrná částka dlouhodobého dluhu dosáhla výše 2,6 milionu korun a zvýšila se o 6,6 %
 • Objem dluhu z úvěrů na spotřebu vzrostl o 8,9 % a dosáhl výše 579,4 miliardy korun
 • Nárůst o 6,2 % zaznamenal i objem dluhu ohroženého nesplácením a dosáhl výše 29,5 miliardy korun
 • Objem nesplácených krátkodobých úvěrů se zvýšil meziročně o 9,5 % na 25 miliard korun
 • Počet lidí, kteří nesplácejí úvěry na bydlení, se snížil o 823 (-8,3 %) na 9131
 • Počet lidí, kteří nesplácejí úvěry na spotřebu, se naopak zvýšil o 1 890 (+1 %) na 174 432

Praha, 21. února 2024 – Objem úvěrů na bydlení dosáhl na konci roku 2023 výše 2,73 bilionu korun a zaznamenal meziroční růst o 114,6 miliardy. Objem úvěrů na spotřebu dosáhl výše 579,4 miliardy korun. Celkové zadlužení obyvatelstva evidované v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací činilo 3,31 bilionu korun. O 6,2 % na 29,5 miliardy se zvýšil celkový objem nespláceného dluhu, jehož převážnou část tvoří úvěry na spotřebu.

(Pokračování textu…)

Češi letos hůře splácejí své úvěry na spotřebu, nejvíce se platební morálka zhoršila u dlužníků ve věku 30-34 let

 • Objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru dosáhl na konci třetího čtvrtletí roku 2023 výše 3,26 bilionu korun
 • Zadlužení obyvatel vzrostlo meziročně o 108,9 miliardy korun (+3,5 %)
 • Objem dluhu z úvěrů na bydlení vzrostl meziročně o 72,2 miliardy korun (+2,8 %) a dosáhl výše 2,69 bilionu korun
 • Objem dluhu z úvěrů na spotřebu vzrostl meziročně o 6,9 % a dosáhl výše 565,5 miliardy korun
 • Průměrná částka dlouhodobého dluhu dosáhla výše 2,52 milionu korun na klienta a zvýšila se meziročně o 5,6 %
 • Průměr na dlužníka u úvěrů na spotřebu dosáhl 243 tisíc korun a vzrostl oproti loňsku o 5,5 %
 • Objem celkového ohroženého dluhu se meziročně zvýšil o 3,1 % na 28,8 miliardy korun, za nárůstem stojí ohrožený krátkodobý dluh, jehož objem se meziročně zvýšil o 6,1 %

Objem úvěrů na bydlení dosáhl na konci září výše 2,69 bilionu korun a meziročně se zvýšil o 2,8 %. Objem dluhu na spotřebu činil 565,5 miliardy korun a vzrostl o 6,9 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením se meziročně zvýšil o 3,1 % na 28,8 miliard. Zvýšení je dáno nespláceným dluhem na spotřebu, jehož objem oproti loňsku vzrostl o 6,1 % na 24,2 miliardy korun. Platební morálka se přitom liší napříč věkovými skupinami. Celkové zadlužení obyvatelstva evidované v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací činilo 3,26 bilionu korun a meziročně vzrostlo o 3,5 %.

(Pokračování textu…)

Objem nesplácených úvěrů se oproti loňsku zvýšil o 6,4 %, mohou za to úvěry na spotřebu

 • Objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru dosáhl na konci druhého čtvrtletí roku 2023 výše 3,22 bilionu korun
 • Zadlužení obyvatel vzrostlo meziročně o 81,1 miliardy korun (+2,6 %)
 • Objem dluhu z úvěrů na bydlení vzrostl meziročně o 52,8 miliardy korun (+2 %)
 • Objem dluhu z úvěrů na spotřebu vzrostl o 5,4 % a dosáhl výše 554,5 miliardy korun
 • Průměrná částka dlouhodobého dluhu dosáhla výše 2,5 milionu korun na klienta a zvýšila se meziročně o 4,9 %
 • Objem celkového ohroženého dluhu se meziročně zvýšil o 6,4 % na 29,2 miliardy korun, za rychlý nárůst může zejména ohrožený krátkodobý dluh, jehož objem meziročně narostl o 8,7 %

Objem úvěrů na bydlení dosáhl v polovině roku 2023 výše 2,67 bilionu korun a meziročně se zvýšil pouze o 2 %. Objem dluhu na spotřebu činil 554,5 miliardy korun a vzrostl o 5,4 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením se meziročně zvýšil o 6,4 %, nejvíce za posledních 10 let, kdy jsou tyto ukazatele sledovány, a dosáhl 29,2 miliardy korun. Stojí za tím nárůst nespláceného krátkodobého dluhu, jehož objem meziročně vzrostl o 8,7 % na 24,1 miliardy korun. Celkové zadlužení obyvatelstva evidované v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací činilo 3,22 bilionu korun a meziročně vzrostlo o 2,6 %.

(Pokračování textu…)

Češi jsou v prodlení se splácením 28,2 miliardy korun, potíže jim dělají hlavně úvěry na spotřebu

 • Objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru dosáhl na konci prvního čtvrtletí roku 2023 výše 3,18 bilionu korun
 • Zadlužení obyvatel vzrostlo meziročně o 101,8 miliardy korun (+3,3 %)
 • Objem dluhu z úvěrů na spotřebu vzrostl o 5,7 % a dosáhl výše 541,4 miliardy korun
 • Objem dluhu z úvěrů na bydlení vzrostl meziročně o 2,8 %, celkově o 72,8 miliardy korun
 • Průměrná částka dlouhodobého dluhu dosáhla výše 2,4 milionu korun na osobu a zvýšila se meziročně o 5,6 %
 • Poprvé došlo k meziročnímu růstu objemu celkového ohroženého dluhu o 95 milionů korun (+0,3 %), a to zejména díky růstu objemu krátkodobého ohroženého dluhu

Objem úvěrů na bydlení dosáhl na konci prvního čtvrtletí roku 2023 výše 2,63 bilionu korun a meziročně se zvýšil o 2,8 %. Objem dluhu na spotřebu činil 541,4 miliardy korun a vzrostl o 5,7 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením se meziročně zvýšil o 0,3 % na 28,2 miliardy korun. Je to poprvé od sledování aktuálních statistik v úvěrových registrech za posledních deset let, kdy došlo k meziročnímu zvýšení tohoto ukazatele. Celkové zadlužení obyvatelstva evidované v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací činilo 3,18 bilionu korun a meziročně vzrostlo o 3,3 %.

(Pokračování textu…)