+420 844 111 777 klient@crif.com

Hlídám si, kolik mám

11. února 2016

Chraňte svoji identitu před úvěrovými podvody, nyní on-line

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací spouští novou službu, která umožní široké veřejnosti hlídat si možné zneužití identity před úvěrovými podvody. Služba „Hlídám si, kolik mám“ je již dostupná prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz. Služba uživatele včas upozorní nejen na případné zneužití jejich identity, ale také na další významné změny na jejich úvěrové zprávě jako například na opožděnou splátku. Uživatelé služby mají informace k dispozici po přihlášení v klientské zóně portálu nebo jsou informováni prostřednictvím e-mailu či SMS. Zavedení služby vítá pro své klienty i Poradna při finanční tísni.

Využití služby „Hlídám si, kolik mám“ je vhodné také pro lidi, kteří své závazky běžně platí včas. „Do problémů se totiž člověk nemusí dostat vlastní vinou. V praxi se setkáváme s případy, kdy se lidé dostali do dluhů, aniž by o tom věděli. Jde například o situace, kdy jsou ručiteli a dlužník bez jejich vědomí přestane úvěr splácet. Problémové mohou být také společné hypotéky u rozvedených manželů,“ upozorňuje Romana Knyblová, projektová manažerka společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která službu provozuje. „Časté jsou bohužel i pokusy o úvěrové podvody na základě odcizených či ztracených dokladů. Z aktuálně zveřejněných statistik Policie ČR totiž vyplývá, že věřitelé policii v roce 2015 oznámili téměř 1 300 případů označených jako úvěrový podvod a podvod platební kartou v celkovém objemu škody ve výši 58 621 000 Kč,“ doplňuje Romana Knyblová.

V praxi se také stává, že lidé zapomenou na drobné neuhrazené závazky při změně banky či u plateb kreditní kartou. „Aktuální přehledy o tom, jak si stojíme v úvěrových registrech, mohou přitom pomoci předejít mnoha nedorozuměním. Jde především o méně viditelné závazky, např. z kontokorentních účtů a kreditních karet nebo z poplatků za nepoužívané služby. Pravidelné úvěrové zprávy také zvyšují pozornost dlužníka k vlastním finančním závazkům, ať již je splácí nebo ne. Dobrý přehled o vlastních financích je základem správného vedení osobního a domácího rozpočtu,“ uvedl ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s. David Šmejkal.

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací se v letošním roce staly partnerem kampaně Evropské komise zaměřené na práva spotřebitelů v oblasti úvěrů (více o kampani na http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver). Oba zmíněné registry se tak rozhodly podporovat lepší přístup občanů k informacím o jejich právech a povinnostech. Spuštění služby „Hlídám si, kolik mám“ je jedním z kroků k naplnění tohoto partnerství. „Vítáme iniciativy, které přispějí k větší ochraně spotřebitelů. Pro ty, kteří se rozhodnou si vzít úvěr, je větší transparentnost a osvěta v této oblasti vždy přínosem,“ uvedla k tomu Karolína Kottová, mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Služba je placená a stejně jako úvěrová zpráva je poskytována oběma úvěrovými registry samostatně. Roční aktivace služby je pro Bankovní registr zpoplatněná částkou 250 Kč a stejný poplatek je účtován i v případě aktivace služby v rámci Nebankovního registru klientských informací.