+420 844 111 777 klient@crif.com

Vánoce na dluh? Nesplácením půjček jsou nejvíce ohroženi lidé ve věku 35 až 44 let

10. listopadu 2015

Vánoce na dluh? Nesplácením půjček jsou nejvíce ohroženi lidé ve věku 35 až 44 let

Počet Čechů, kteří mají zároveň úvěr na bydlení i krátkodobou půjčku, překročil půl milionu osob

Dle aktuálních statistik Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dluží Češi finančním institucím 1,784 bilionu Kč, o 76 miliard korun více než před rokem. Objem dlouhodobého dluhu činí 1,4 bilionu korun, což představuje meziroční růst o 4,4 %, a objem krátkodobého dluhu meziročně vzrostl o 4,5 % na výsledných 379,9 miliardy korun. Celkem mělo koncem třetího čtvrtletí roku 2015 nějakou formu úvěru 3,1 milionu lidí, z toho 609 tisíc má pouze dluh dlouhodobý a 1,9 milionu dluh pouze krátkodobý. Celkem 505 tisíc Čechů má oba druhy úvěrů zároveň.

Největší objem úvěrů mají lidé ve věku 35 – 44 let. Tato věková kategorie se také nejvýrazněji podílí na objemu dluhu ohroženého nesplácením. Koncem třetího čtvrtletí dosáhla celková částka dluhu po splatnosti výše 50,8 miliardy korun, a lidé ve věku 35 – 44 let se na ní podíleli 39 %. Nejvyšší průměrná částka ohroženého dluhu na klienta připadala na věkovou kategorii 45 – 54 let: u dlouhodobého dluhu je to 633 tisíc Kč, u krátkodobého potom 138 tisíc Kč.

„Vánoce jsou největšími svátky v roce, ale také obdobím, které nejvíce láká k nákupům na dluh. Bohužel proto v tomto období roku hrozí i největší riziko pádu do dluhové pasti. Spotřebitelům doporučuji, aby si před uzavřením další půjčky vždy prověřili, kolik úvěrů a v jaké výši již splácejí. A aby zvážili, jestli další úvěr ještě unesou,“ říká Jiří Rajl, ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Nejsnáze mohou spotřebitelé získat přehled o svých stávajících půjčkách prostřednictvím internetového portálu www.kolikmam.cz. Jak uvádí jeho projektová manažerka Romana Knyblová, přes internet si svoji úvěrovou historii častěji kontrolují spíše mladší ročníky: „Celkem 36 % uživatelů portálu www.kolikmam.cz spadá do věkové skupiny 25 – 35 let, dalších 33 % pak do věkové skupiny 35 – 45 let. Zajímavé je, že větší přehled o svých úvěrech chtějí mít muži, kteří tvoří 68 % všech uživatelů.“

Nově poskytnuté úvěry ve třetím čtvrtletí 2015

Objem dluhu z úvěrů poskytnutých ve třetím čtvrtletí roku 2015 dosáhl úrovně 120,7 miliardy Kč.

Na dlouhodobý dluh z toho připadlo 78 miliard Kč (65 % celkové částky), což je o 14,2 miliardy Kč (resp. o 22 %) více než v předchozím roce. „Výhodné podmínky úvěrových sazeb na bydlení stále trvají a ovlivňují růst dlouhodobého dluhu. Pokud Česká republika udrží stávající hospodářský růst, dá se očekávat, že tato situace bude pokračovat i nadále“, vysvětluje Zuzana Pečená, ředitelka Bankovního registru klientských informací.

Meziročně se zvýšil i nový krátkodobý dluh, a to o 3,1 miliardy Kč (resp. o 8 %) na 42,7 miliardy Kč.

Graf 1: Ohrožené úvěry podle počtu klientů

Odborníci z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací připravili pro spotřebitele pět rad, jak před Vánoci nespadnout do dluhů.

Pět rad, jak nespadnout do dluhů:

  1. Nepředlužujte se – mějte jen tolik závazků, kolik jste schopni řádně splácet. Vždy si tedy důkladně promyslete, na co půjčku chcete, a zda ji opravdu potřebujete. Nemyslete přitom jen na současnost, ale i na budoucnost, která může přinést nenadálé situace. Určitě proto mějte v záloze určitou finanční rezervu.
  2. Nepůjčujte si na zbytečnosti – zvažte, zda věci, které si chcete s pomocí úvěru pořídit, v současné době skutečně potřebujete. Určitě nekupujte na úvěr žádný produkt, který budete splácet delší dobu, než je jeho životnost. Například splácet rok čtrnáctidenní dovolenou.
  3. Nepůjčujte si na půjčku – pokud se již dostanete do situace, kdy nejste schopni řádně  splácet,  neřešte  to  dalšími  půjčkami.  Raději  se  domluvte  přímo s poskytovatelem úvěru na řešení, například rozložení splácení do delšího období. Svou situaci můžete také konzultovat s Poradnou při finanční tísni (www.financnitisen.cz).
  4. Pečlivě prověřujte smlouvy – důkladně si pročtěte celou smlouvu a zjistěte, kolik reálně zaplatíte, včetně všech poplatků za správu úvěru, uzavření smlouvy a dalších. Neporovnávejte úrokové sazby, ale sazby RPSN a celkový objem peněz, které zaplatíte. Pozor také na vysoké smluvní pokuty, které u některých finančních institucí hrozí, a které mohou půjčku prodražit.
  5. Mějte stále přehled o svých půjčkách – evidujte si, kolik úvěrů splácíte a jakou celkovou částku měsíčně na ně vydáváte. Pomoci vám může webový portál www.kolikmam.cz, který informace o půjčkách shromažďuje za vás.